Maskinparken består av nya maskiner med inriktning på miljötänkande.
Vi erbjuder maskiner till vertikalskärning och luftning av gräsytor samt
renovering av gräsytor.
 
Jordprover för att få rätt förutsättning för gräs och annan växtlighet.
Vi jobbar tillsammans med professionella konsulter när det gäller gräs och växtlighet. Om du önskar specialmaskiner för renovering eller anläggning av markytor, kan vi tillhandahålla detta.