Vi hjälper dig att beskära dina fruktträd, buskar och klätterväxter.
Den bästa tiden för beskärning av fruktträd är juli-augusti-september, även kallad JAS.
 
Under vårvintern går det också bra.